Raadpleging maatregelen om CO2 uitstoot te verlagen voor 2030

Introductie

Welkom bij de online raadpleging over keuzes die de Nederlandse overheid kan maken om klimaatverandering tegen te gaan.

De Nederlandse overheid heeft met andere Europese landen afgesproken om meer actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Na de verkiezingen zal de nieuwe regering daarom moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De maatregelen hebben verschillende gevolgen. In dit onderzoek kunt u een advies geven over de wenselijkheid van een aantal van deze maatregelen.

Belangrijk: We willen graag dat zowel mensen met een positieve mening als een negatieve mening over klimaatbeleid meedoen.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek wordt betaald door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het hoofddoel van het onderzoek is om een grote groep Nederlanders de kans te geven om een advies te geven aan de overheid over klimaatbeleid. De uitkomsten worden gedeeld met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord. De wetenschappers hebben geen financiering gekregen van deze overheidsorganen.

Let op! Deelnemen is alleen mogelijk via een desktop of laptop. Uit eerdere raadplegingen is gebleken dat deelnemers het onwenselijk vinden om raadplegingen die meer dan 20 minuten duren vanaf een smartphone in te vullen. Daarom is deze raadpleging niet toegankelijk vanaf een smartphone.

Instructies en voorwaarden

Deze raadpleging bestaat uit drie onderdelen:

Onderdeel 1: mening klimaatbeleid Nederland (duur: 1 minuut)

We stellen u een aantal algemene vragen over uw mening over het klimaatbeleid in Nederland.

Onderdeel 2: Advies over maatregelen om uitstoot broeikasgassen te verlagen (duur: 15 – 20 minuten)

We presenteren een aantal maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verlagen. U krijgt van elke maatregel de effecten te zien en u adviseert welke maatregelen de overheid moet kiezen.

Onderdeel 3: argumenten, ideeën en vragen over uzelf (duur: 6 minuten) 

Wij vragen aan u waarom u vindt dat de overheid bepaalde maatregelen wel of niet moet kiezen. Ook vragen we u hoe de overheid de raadpleging moet gebruiken en of u ideeën hebt rond klimaatbeleid die u graag aan de overheid zou willen doorgeven. Daarbij stellen we een aantal vragen over uzelf.

Voorwaarden onderzoek

Aan dit onderzoek mogen alleen burgers meedoen die 18 jaar of ouder zijn.

We vragen in dit onderzoek om persoonlijke informatie over uw geslacht, leeftijd en politieke overtuigingen. 

Uw antwoorden worden bewaard door de TU Delft (Nederland), op een beveiligde server tot uiterlijk 22 februari 2022.

We zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden van het onderzoek en niet voor andere doeleinden. De TU Delft zal uw persoonsgegevens niet delen met een andere partij. 

Via de volgende link vindt u de privacy statement van de TU Delft

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de TU Delft.

U mag op elk moment stoppen met het onderzoek, mocht u dat willen.

Uw browser is te oud!

We raden u aan om uw browser te updaten of een nieuwe te installeren. U kunt dit onderzoek niet vervolgen met deze browser.

RegistratieJammer

Maar we begrijpen het.

Volgens ons systeem heeft u het onderzoek al afgerond. U kunt dus niet verder.

We stellen u een aantal algemene vragen over uw mening over het klimaatbeleid in Nederland. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens

Wat is uw reactie op de stelling: "ik vind dat de Nederlandse overheid meer zou moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan"?

Ja
Nee

U heeft aangegeven het oneens te zijn met de stelling dat de Nederlandse overheid meer zou moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan.

In het volgende onderdeel (onderdeel 2) vragen wij u om maatregelen te adviseren die de uitstoot van broeikasgassen terug kunnen dringen. Wij kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is om hierover mee te denken. Toch vragen wij u dit te doen omdat de overheid ook geïnteresseerd is in de voorkeuren van Nederlanders die niet vinden dat de Nederlandse overheid meer zou moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Let op: in onderdeel 3 van dit onderzoek krijgt u de mogelijkheid om alle maatregelen uit onderdeel 2 af te raden.

Stoppen

Weet u zeker dat u het experiment niet wilt doen?

Vergelijken

Vergelijken

 •  
  • Type
  • Kosten
  • Afname CO2 bij extra inzet (in megaton)
  • Overheidsuitgaven bij extra inzet (miljoen euro)
  • Afname CO2 bij veel extra inzet (in megaton)
  • Overheidsuitgaven bij veel extra inzet (miljoen euro)
   Vergelijk hier de impact van geselecteerde maatregelen
   budget: 15000 MLN
   Uitgegeven budget: 0 MLN
   Maximaal nog uit te geven budget: 15000 MLN
   Kosten
   Naam
   Vergelijken
   Geen extra inzet Extra inzet Veel extra inzet
   Bekijk de door u geadviseerde maatregelen
   0
   0 Megaton

   De effecten van uw advies

   Hieronder ziet u de maatregelen die u hebt geadviseerd en de effecten.

     Als u tevreden bent met uw selectie kunt u deze versturen. Wij stellen u daarna nog enkele korte vragen.

     Op dit moment zorgt uw advies er nog niet voor dat er 27 megaton wordt bespaard.

     Totale kosten van deze maatregel:

      Instructies Onderdeel 2

      U krijgt straks 10 maatregelen te zien die waarschijnlijk een grote bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen in 2030. Maatregelen met een kleine extra bijdrage (zoals het extra stimuleren van zonnepanelen op daken) vallen buiten het onderzoek. Wij hebben deze 10 maatregelen geselecteerd op basis van het rapport “Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050" en gesprekken met experts. U kunt per maatregel aangeven in hoeverre u vindt dat de overheid deze moet toepassen om de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 te halen.

      Verderop in het onderzoek, in onderdeel 3, vragen we u om een oordeel te geven over andere maatregelen zoals kernenergie en groene waterstof waarvan het minder zeker is dat zij al voor 2030 een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Ook vragen we u daar maatregelen te beoordelen die wel een invloed hebben op de afname van broeikasgassen voor 2030, maar buiten de nationale klimaatdoelstellingen vallen. Zoals een verhoging van de vliegbelasting.  

      Er zijn vier spelregels:

      • Uw advies moet ervoor zorgen dat het nationale klimaatdoel (terugdringen uitstoot van CO2 naar 27 megaton in 2030) wordt gehaald. Lees hier wat een megaton is. U mag de overheid ook adviseren om de CO2 uitstoot met meer dan 27 megaton terug te dringen. Hoe meer de CO2 uitstoot tot 2030 wordt teruggedrongen, hoe minder er tussen 2030 en 2050 nog moet worden gedaan om in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn. 
      • De overheid kan de komende 10 jaar maximaal 15 miljard euro uitgeven om de nationale klimaatdoelen te halen. Sommige maatregelen kosten de overheid geld (subsidies) en anderen leveren geld op (belastingen). De subsidies die u adviseert mogen over de periode 2021 – 2030 in totaal dus niet meer dan 15 miljard hoger zijn dan de belastingen.  
      • Indien u de 15 miljard euro niet opmaakt, zal het overgebleven geld naar de periode 2030 – 2050 worden doorgeschoven. U mag in dit experiment aannemen dat de Nederlandse overheid het resterende budget in de periode 2030 – 2050 zal uitgeven aan klimaatbeleid.
      • Wanneer uw advies de overheid geld oplevert (de belastingen zijn hoger dan de subsidies), dan zal de overheid de belasting voor huishoudens verlagen.

      In de instructievideo leggen wij uit hoe u uw advies precies kunt geven. Wij vragen u om de gehele instructievideo te bekijken. U adviseert de overheid over een belangrijk vraagstuk. 

      Als u vragen hebt, of problemen ervaart kunt u mailen naar pwesupport@tudelft.nl

      Instructie video

      Regio Amsterdam

      Delegates

      Lorum Ipsum

      Zeker weten?

      Weet u zeker dat u uw geselecteerde maatregelen wilt indienen? Heeft u goed de tijd genomen om de informatie van alle maatregelen door te nemen?

      Zeker weten?

      Weet u zeker dat u uw keuze wilt uitbesteden?

      Motivatie

      Lorum Ipsum

      Motiveer aub uw selectie:

      Invoering kilometerheffing
      info
      Meer windmolens en zonneparken op land
      info
      Verhogen energiebelasting op aardgas
      info
      Meer subsidie afname CO2 uitstoot industrie
      info
      Aanscherping CO2 heffing industrie
      info
      Invoering vleesbelasting
      info
      Stimuleren van isolatie van woningen
      info
      Verlenging subsidie elektrisch rijden
      info
      Verkleining veestapel door uitkoop/afroming
      info
      Meer windmolens op zee
      info
      Motiveer aub waarom u geen project heeft gekozen
      Lorum Ipsum

      Help

      Lorum Ipsum
      114/front.store
      114/front.turn_on_desired_option
      114/front.needed_houses: 22.000
      114/front.selected_houses:
      114/front.remaining_houses:

      Instructie video


      Zeker weten?

      114/front.confirm_area_selection

      Overige vragen

      Wij stellen nog een aantal vragen

      Motiveer aub uw selectie:

      Invoering kilometerheffing
      info
      Meer windmolens en zonneparken op land
      info
      Verhogen energiebelasting op aardgas
      info
      Meer subsidie afname CO2 uitstoot industrie
      info
      Aanscherping CO2 heffing industrie
      info
      Invoering vleesbelasting
      info
      Stimuleren van isolatie van woningen
      info
      Verlenging subsidie elektrisch rijden
      info
      Verkleining veestapel door uitkoop/afroming
      info
      Meer windmolens op zee
      info

      Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent?

      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens

      Kunt u aangeven in hoeverre de maatregelen een effect zullen hebben op uw eigen leven?

      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect
      Geen effect
      Klein effect
      Redelijk effect
      Groot effect
      Zeer groot effect

      Onderdeel 3: uw advies over andere maatregelen

      In onderdeel 2 was u verplicht om een aantal maatregelen te adviseren om de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. In onderdeel 3 vragen wij nog een keer of u deze maatregelen zou aanbevelen aan de overheid. U kunt nu alle maatregelen afraden of juist aanbevelen. Ook vragen we u om maatregelen zoals kernenergie en groene waterstof te beoordelen waarvan het minder zeker is dat zij al voor 2030 een grote bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. Tot slot vragen we u of u een verhoging van de vliegbelasting zou aanbevelen (deze maatregel draagt niet bij aan de nationale klimaatdoelstellingen, maar leidt wel tot een afname van broeikasgassen wereldwijd).

      Zou u de volgende maatregelen aanbevelen of afraden aan de overheid?

      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden
      Ik zou deze maatregel aanbevelen
      Ik zou deze maatregel afraden

      De overheid is benieuwd waarom Nederlanders maatregelen wel of niet aanbevelen. Kunt u voor een aantal maatregelen aangeven waarom u deze optie zou aanbevelen?

      De overheid is benieuwd waarom Nederlanders maatregelen wel of niet aanbevelen. Kunt u voor een aantal maatregelen aangeven waarom u deze optie zou afraden?

      Wilt u de overheid nog ideeën meegeven bij het maken van keuzes over klimaatbeleid? Vul dan hieronder uw adviezen in.

      De overheid raadpleegt naast een grote groep burgers ook een aantal wetenschappers. Hoeveel waarde moet de overheid volgens u toekennen aan de adviezen van burgers en wetenschappers?

      De overheid moet het advies van burgers overnemen
      De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van burgers dan aan het advies van wetenschappers
      De overheid moet evenveel waarde toekennen aan het advies van burgers en het advies van wetenschappers
      De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van wetenschappers dan aan het advies van burgers
      De overheid moet het advies van wetenschappers overnemen

      De overheid raadpleegt ook een groot aantal maatschappelijke organisaties zoals Natuur & Milieu, VNO-NCW, de ANWB en LTO Nederland. Hoeveel waarde moet de overheid volgens u toekennen aan de adviezen van burgers en maatschappelijke organisaties?

      De overheid moet het advies van burgers overnemen
      De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van burgers dan aan het advies van maatschappelijke organisaties
      De overheid moet evenveel waarde toekennen aan het advies van burgers en het advies van maatschappelijke organisaties
      De overheid moet meer waarde toekennen aan het advies van maatschappelijke organisaties dan aan het advies van burgers
      De overheid moet het advies van maatschappelijke organisaties overnemen

      Er volgen nu een aantal stellingen. Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent?

      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens
      Zeer mee oneens
      Mee oneens
      Neutraal
      Mee eens
      Zeer mee eens

      Wat vond u sterke punten van deze methode?

      Wat vond u verbeterpunten voor deze methode?

      Tot slot volgen er nu nog een aantal vragen over uzelf

      Wat is uw geslacht?

      Man
      Vrouw
      Anders

      Wat is uw leeftijd?

      18 - 24 jaar
      25 - 34 jaar
      35 - 44 jaar
      45 - 54 jaar
      55 - 64 jaar
      65 - 74 jaar
      75 jaar en ouder

      Wat is uw hoogstgenoten opleiding?

      Basisonderwijs
      Vmbo, Havo, onderbouw, vwo-onderbouw, mbo1
      Havo, vwo, mbo 2-4
      Hbo bachelor, Universiteit bachelor
      Hbo master, Universiteit master

      In welke provincie woont u?

      Drenthe
      Friesland
      Flevoland
      Gelderland
      Groningen
      Limburg
      Noord-Brabant
      Noord-Holland
      Utrecht
      Overijssel
      Zeeland
      Zuid-Holland

      In welke omgeving woont u (geef uw beste schatting)?

      Dorp
      Kleine stad (5.000 tot 25.000 inwoners)
      Middelgrote stad (25.000 tot 100.000 inwoners)
      Grote stad (meer dan 100.000 inwoners)

      Hoe hoog is het netto maandinkomen van uw huishouden? Dit is het totaalbedrag aan inkomen uit loon, uitkeringen, studiefinanciering en pensioen dat uw huishouden per maand binnen krijgt.

      Minder dan 1.000 euro
      Tussen de 1.000 en 2.000 euro
      Tussen de 2.000 en 3.000 euro
      Tussen de 3.000 en 4.000 euro
      Tussen de 4.000 en 5.000 euro
      Tussen de 5.000 en 6.000 euro
      Tussen de 6.000 en 7.000 euro
      Meer dan 7.000 euro
      Ik wil deze vraag niet beantwoorden.

      Wat is uw huidige arbeidsstatus? Als er meerdere mogelijkheden van toepassing zijn (bijvoorbeeld als u parttime werkt en studeert), selecteert u de activiteit die de meeste tijd in beslag neemt.

      Fulltime werkzaam
      Parttime werkzaam (minder dan 32 uur)
      Arbeidsongeschikt
      gepensioneerd
      Huisvrouw/man
      Niet werkzaam, werkzoekend
      Student, scholier

      Wat is uw beroep? (u hoeft deze vraag alleen in te vullen als u op dit moment fulltime of parttime werkzaam bent)

      Op welke politieke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen?

      VVD
      PVV
      CDA
      GroenLinks
      D66
      Partij van de Arbeid
      SP
      Partij voor de Dieren
      Christen Unie
      SGP
      Forum voor Democratie
      50 Plus
      JA21
      DENK
      Volt
      Bij1
      Een andere partij
      Ik heb niet gestemd
      Ik wil deze vraag niet beantwoorden

      Let op!

      Op de locaties Sleeuwijk, Werkendam, Oosterhout en Gendtse Waard moet u een keuze maken voor dijkversterking of een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking.

      U heeft nog geen keuze gemaakt op de locaties:
      ..

      Click on close and then for each of the above make a selection.

      Bedankt!

      Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek.

      Als u meer informatie wilt hebben over de methode die we gebruiken voor deze raadpleging, kijk dan op www.tudelft.nl/pwe

      De resultaten kunt u over ongeveer een maand terugvinden op www.tudelft.nl/klimaatraadpleging. 

      Feedback op dit onderzoek kunt u mailen naar pwesupport@tudelft.nl

      Deze raadpleging zou niet mogelijk zijn geweest zonder:

      Title

      Intro
      • type
      • costs
      • Afname CO2 bij extra inzet (in megaton)
      • Overheidsuitgaven bij extra inzet (miljoen euro)
      • Afname CO2 bij veel extra inzet (in megaton)
      • Overheidsuitgaven bij veel extra inzet (miljoen euro)